Ông Nguyễn Văn Sáu, Giám đốc Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 5 cho biết, ngay sau khi chặn dòng, các đơn vị thi công sẽ bắt tay ngay vào việc xây dựng các hạng mục quan trọng: đập chính, tràn xả lũ, tuynen...

Kinh phí xây dựng các hạng mục trong năm 2012 là 741,368 tỷ đồng. Công trình hồ Tả Trạch sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2013

Đài Trang