Được biết, ngày 11/8/2009, UBND tỉnh Thanh Hóa có công văn chấp thuận công ty nêu trên làm chủ đầu tư dự án thủy điện Sông Luồng 3 trên sông Luồng ở xã Nam Động (huyện Quan Hóa).

Tại Thông báo số 35/TB-UBND, ngày 29/4/2010, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện các nội dung dự án, đảm bảo giao thông đường thủy và tạo quỹ đất nông nghiệp; khởi công công trình trong quý IV-2010. Tuy nhiên, công ty đã không thực hiện đúng tiến độ, nên UBND tỉnh Thanh Hóa chấm dứt chủ trương lập dự án thủy điện Sông Luồng 3 

L.Q.