Tài xế xe tải sắp xếp lại thanh chắn để cho xe qua
Những chiếc xe hàng tấn băng qua cây câu khiến nó phải oằn mình chống đỡ và chưa biết sẽ sụp lúc nào.

Đã có một số vụ tai nạn xảy ra khi lưu thông qua cầu.

Toàn bộ ván đóng trên cầu đều cũ nát, mục ruỗng nhưng từ nhiều năm nay nhưng mỗi ngày có hàng trăm lượt người và xe qua lại mỗi ngày, khiến cây cầu oằn mình chống đỡ và chưa biết sẽ sập lúc nào. 

Hố tử thần trên cầu...
Ngọc Thiện