Làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Phạm vi sử dụng và giá trị của giấy thông hành nhập xuất cảnh (THNXC) được Bộ Công an hướng dẫn thực hiện như sau: Công dân Việt Nam được sử dụng loại giấy này để qua các cửa khẩu biên giới trên bộ giữa Việt Nam và Trung Quốc được quy định tại Hiệp định tạm thời giữa Chính phủ hai nước ngày 7/11/1991 về việc giải quyết công việc trên vùng biên giới và qua các cảng biển quốc tế mà hai bên đã thỏa thuận theo nguyên tắc có đi có lại, đồng thời được xuất cảnh đến các thành phố biên giới của Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam với mục đích du lịch, thăm viếng.

Nếu xuất nhập cảnh với mục đích du lịch được cấp giấy THNXC có giá trị 1 lần, thời hạn 1 tháng, cấp trong thời gian không quá 2 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ. Trường hợp xuất nhập cảnh với mục đích thăm viếng hoặc thăm viếng kết hợp với giải quyết mục đích riêng khác được cấp giấy THNXC có giá trị nhiều lần, thời hạn 12 tháng, cấp trong thời gian không quá 3 ngày.

Người có nhu cầu sẽ nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an 6 tỉnh biên giới tiếp giáp với Trung Quốc là Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh. Hồ sơ gồm có 1 tờ khai đề nghị cấp giấy THNXC theo mẫu quy định của Cục Quản lý xuất nhập cảnh và 3 tấm ảnh hộ chiếu mới chụp (cỡ 4x6cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần), trong đó 1 ảnh dán vào tờ khai.

Cục Quản lý xuất nhập cảnh lưu ý, đối với người đề nghị cấp giấy THNXC có giá trị 12 tháng thì tờ khai phải có xác nhận của Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố nơi mình thường trú. Nếu là cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp Nhà nước thì tờ khai phải có xác nhận của thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp có thẩm quyền. Đối với trẻ em dưới 14 tuổi, tờ khai phải do bố, mẹ hoặc người đỡ đầu hợp pháp đứng khai, ký thay, nộp kèm theo bản sao giấy khai sinh.

Đối với trường hợp đề nghị cấp giấy THNXC từ lần thứ hai trở đi thì ngoài thủ tục quy định như trên, phải nộp lại giấy đã được cấp trước đó, kể cả giấy đã hết hạn. Người nộp hồ sơ phải xuất trình chứng minh nhân dân để đối chiếu và chịu lệ phí 50.000 đồng. Đối với người có nhu cầu cấp giấy THNXC thời hạn 12 tháng, có thể nhận tờ khai tại Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an các tỉnh nơi thường trú hoặc lấy trên trang web của Cục Quản lý xuất nhập cảnh theo địa chỉ: www.vnimm.gov.vn. Công dân Việt Nam mang giấy thông hành này khi nhập xuất cảnh sang Trung Quốc sẽ được miễn thị thực của Trung Quốc và khi qua lại cửa khẩu sẽ được giải quyết thủ tục tương tự như thủ tục đối với người mang hộ chiếu

Thu Phương