Theo Quyết định trên: Đình bản tạm thời ấn phẩm Người đưa tin và ấn phẩm Công lý trái tim của Báo Đời sống và Pháp luật trong thời gian 3 tháng vì đã thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích và vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí. Sau khi hết thời hạn đình bản tạm thời, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ xem xét, quyết định việc tiếp tục xuất bản ấn phẩmNgười đưa tin và ấn phẩm Công lý trái tim theo các quy định của pháp luật về báo chí.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 9/7/2015.

Quyết định đình bản 2 ấn phẩm của Báo Đời sống và Pháp luật do Bộ TT&TT vừa mới ban hành.

 Được biết, ấn phẩm Người đưa tin được cấp giấy phép xuất bản số 1034/GP-BTTTT ngày 12/6/2012 và Giấy phép xuất bản số phụ Công lý trái tim số 114/GP-BTTTT ngày 15/4/2015 do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho Báo Đời sống và Pháp luật.

H.Thanh