Lắp đặt thiết bị phân ly dầu nước để xử lý nước thải la canh ra Vịnh Hạ Long là nhiệm vụ cấp bách bảo vệ môi trường cảnh quan và hệ sinh thái trên Vịnh. Theo nghiên cứu thì các tàu du lịch thải ra môi trường nước thải la canh nhiễm dầu là chất thải đặc biệt nguy hiểm, phá hỏng việc bảo tồn thiên nhiên trên Vịnh Hạ Long.
Tàu du lịch hoạt động trên Vịnh Hạ Long bắt buộc phải lắp đặt thiết bị phân ly dầu nước

Vì vậy, từ 1/11, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ninh sẽ không cấp phép hoạt động cho những tàu du lịch chưa lắp đặt thiết bị này nhằm bảo vệ môi trường biển.

Thanh Hương