Báo cáo Thẩm tra do Chủ nhiệm Ủy ban Pháp Luật Phan Trung Lý trình bày sáng 11/3 cho rằng, việc thành lập thị xã Đông Triều và các phường thuộc thị xã Đông Triều là yêu cầu khách quan.

Theo Đề án của Chính phủ thì nguồn vốn cần thiết cho đầu tư phát triển đô thị Điện Bàn trong giai đoạn từ 2014 - 2020 là 34.744 tỷ đồng (trong đó nguồn vốn từ ngân sách khoảng 1.366 tỷ đồng = 6,59%, vốn đầu tư từ các doanh nghiệp 32.451 tỷ đồng = 93,41%). 

Các xã được đề nghị thành phường tuy vẫn còn một số tiêu chuẩn chưa đạt nhưng căn cứ hiện trạng phát triển của huyện Điện Bàn như hệ thống các công trình hạ tầng trên địa bàn đô thị Điện Bàn đã khá hoàn chỉnh và đồng bộ thì việc thành lập 7 phường thuộc thị xã Điện Bàn là phù hợp với thực trạng và định hướng phát triển của huyện Điện Bàn. Về tổng thể, huyện Điện Bàn đã đạt đủ tiêu chuẩn để thành lập thị xã Điện Bàn.

Theo Ủy ban Pháp luật, mặc dù so với các tiêu chuẩn về việc thành lập phường thuộc thị xã và thành phố thuộc tỉnh thì 2 xã Xuất Hòa và Huyền Tụng và thị xã Bắc Kạn chưa đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, nhưng xét về yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn là vùng chiến khu Việt Bắc có truyền thống văn hóa, lịch sử và cách mạng có đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc, Ủy ban cơ bản tán thành đề nghị của Chính phủ.
Thị xã Bắc Kan được chấp thuận lên thành phố.

Các ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng tình với quan điểm của Ủy ban Pháp Luật cho rằng, việc thành lập mới huyện Ia H’Drai có diện tích lớn, nằm ở khu vực có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh quốc gia, cũng như có tiềm năng phát triển kinh tế thì việc thành lập này là cần thiết. Đây chính là khu vực có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số cư trú từ lâu đời. Do đó tán thành đề nghị của Chính phủ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Thực tiễn cho thấy chia tách, nâng cấp, tái lập các địa bàn thì kết quả rõ ràng là sự phát triển, phù hợp quy hoạch chung, dù tốn tiền, tăng biên chế. “Chúng ta cần lấy lợi ích cao hơn và tương lai tốt đẹp hơn để có quyết định của mình” - Phó Chủ tịch lưu ý.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã biểu quyết thông qua 4 đề án nói trên.

M.Đ.