Tham dự buổi tập huấn có đại diện các Sở Xây dựng, công ty, doanh nghiệp… sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) trong khu vực ĐBSCL.

Ngày 15/9/2014, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 15/2014/TT-BXD quy định Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 16:2014/BXD, nhằm sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ một số quy định tại Quy chuẩn Việt Nam 16:2011/BXD cho phù hợp với tình hình thực tế.  

Các đại biểu tham gia buổi tập huấn về Quy chuẩn.
Điểm mới của Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 16:2014/BXD, bên cạnh cụ thể các quy định kỹ thuật cho các sản phẩm vật liệu xây dựng, quy định về quản lý, đối tượng áp dụng… thì còn bổ sung một số nhóm sản phẩm vào quy chuẩn như: nhóm sản phẩm xứ vệ sinh; nhóm sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa; nhóm sản phẩm vật liệu xây; nhóm sản phẩm cửa sổ, cửa đi… Đối với nhóm sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa (cát, đá, sỏi…) được quy định cụ thể là các sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa phải đảm bảo không gây mất an toàn trong quá trình vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng; các tổ chức, cá nhân phải kê khai đúng chủng loại sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa.

Ngoài ra, cốt liệu khai thác trong tự nhiên phải được rửa sạch để đảm bảo hàm lượng bụi, bùn, sét và tạp chất hữu cơ phù hợp với quy định; các sản phẩm cốt liệu cho bê tông và vữa, như: cát, đá, sỏi, cát nghiền… khi lưu thông trên thị trường phải có giấy chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo quy định hiện hành của pháp luật…

Còn ông Phạm Văn Bắc, Phó Vụ trưởng Vụ VLXD (Bộ Xây dựng) cho biết, thời gian qua ở một số địa phương trong khu vực ĐBSCL thực hiện chưa tốt công tác triển khai, kiểm tra, quản lý chất lượng hàng hóa VLXD. Cá biệt, có Sở Xây dựng Quy chuẩn Việt Nam 16:2011/BXD đã ban hành được 3 năm, nhưng đến nay vẫn chưa biết Quy chuẩn này là gì? Quản lý cái gì?... Để Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 16:2014/BXD sớm đi vào cuộc sống, yêu cầu đặt ra đối với Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trong cả nước cần phải có trách nhiệm cập nhật, triển khai đến các tổ chức, cá nhân nghiêm chỉnh thực hiện, đồng thời Bộ Xây dựng cũng sẽ có văn bản chỉ đạo. Nếu sở Xây dựng tỉnh, thành phố nào không triển khai thực hiện sẽ phải chịu mọi trách nhiệm…

Đức Văn