Được triển khai từ cuối năm 2014 đến hết năm 2015 trên phạm vi cả nước, chương trình là hoạt động nhằm đẩy mạnh nhu cầu du lịch nội địa tới các điểm đến, đặc biệt là vùng núi, đồng bằng, vùng ven biển và hải đảo của Tổ quốc, khuyến khích công chức, viên chức, người lao động sử dụng thời gian nghỉ phép, nghỉ lễ, nghỉ cuối tuần đi tham quan du lịch trong nước.

Chương trình cũng tạo nhiều điều kiện nhằm khuyến khích các tỉnh ven biển, vùng núi, đồng bằng có nhiều tiềm năng du lịch nhưng chưa thu hút được khách du lịch tập trung khảo sát, xây dựng nhiều sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn tại địa phương và có chính sách khuyến mãi, miễn giảm giá vé, phí tham quan, xây dựng môi trường du lịch thân thiện, an toàn...

Triển khai chương trình "Người Việt Nam du lịch Việt Nam - Mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc" tại TP HCM.

Chương trình phát động chiến dịch "Người Việt Nam hướng về Tổ quốc" đồng thời khuyến khích các tỉnh biên giới, ven biển chủ động tổ chức các cuộc tiếp xúc, giao lưu, gặp gỡ giữa người Việt Nam ở nước ngoài với người dân địa phương, lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư tại vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa...

Chương trình "Người Việt Nam du lịch Việt Nam - Mỗi chuyến đi thêm yêu Tổ quốc" sẽ góp phần thúc đẩy tăng trưởng khách du lịch nội địa, phấn đấu đạt và vượt con số 37,5 triệu lượt khách nội địa, thúc đẩy tăng trưởng khách du lịch là người Việt Nam định cư ở nước ngoài về thăm quê hương trong năm 2015.

N.H.