Dự án có tổng mức kinh phí 10 triệu USD do Bộ ngoại giao Mỹ tài trợ. Mục đích của dự án làm giảm nguy cơ thương vong do bom, mìn, các loại vật liệu chưa nổ và hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội cho cộng đồng dân cư chịu ảnh hưởng của chiến tranh ở tỉnh Quảng Trị.

Dự án mở văn phòng tại tỉnh Quảng Trị; các đội rà phá bom mìn sẽ hợp tác triển khai hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Ông Mai Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực hợp tác của MAG trong việc thực hiện các hoạt động rà phá bom mìn tại địa phương trong thời gian qua và mong muốn thời gian đến, hai bên sẽ có sự phối hợp tốt hơn để đem lại nhiều diện tích đất sản xuất an toàn cho người dân, nâng cao hiệu quả sử dụng đất góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Thanh Bình