Phong trào lao động sáng tạo, lao động giỏi của công nhân, viên chức, lao động TP Hải Phòng đã thực sự góp phần tạo chuyển biến tích cực kinh tế - xã hội của thành phố Cảng. Với 13.380 đề tài, sáng kiến đã mang lại giá trị làm lợi hơn 366 tỷ đồng và nhiều lợi ích xã hội khác.

Nhân dịp này, UBND TP Hải Phòng và LĐLĐ TP Hải Phòng tặng bằng khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích nổi bật trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010-2015; Tổng LĐLĐ Việt Nam trao bằng Lao động sáng tạo cho 32 tập thể, cá nhân; UBND TP Hải Phòng tặng bằng khen cho 40 lao động giỏi năm 2014.

Văn Thịnh