Đây là con gấu duy nhất còn sống sót trong tổng số 15 con gấu mà gia đình ông Bờ đã nuôi nhốt trong nhiều năm nay. Khi được bàn giao con gấu đang ở trong tình trạng ốm nặng.

Nhân viên của Trung tâm cứu hộ Gấu Tam Đảo chăm sóc Gấu trước khi vận chuyển về trung tâm.

Ông Nguyễn Văn Lễ, Chi cục phó Chi cục kiểm lâm Quảng Ninh cho biết, đợt chuyển giao gấu lần này là lần thứ 2 và là con gấu thứ 3 mà tỉnh Quảng Ninh tiến hành chuyển giao về Trung tâm cứu hộ Gấu Tam đảo kể từ đầu tháng 5 đến nay.

Ký biên bản bàn giao Gấu cho Trung tâm cứu hộ Gấu Tam Đảo.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh hiện vẫn còn 30 cá thể gấu do người dân tự nuôi nhốt lấy mật bán. Trong đó, địa phương có số Gấu nuôi nhiều nhất là Thị xã Quảng Yên còn 14 con và thành phố Cẩm Phả 7 con; điều đáng lo ngại là hầu hết số gấu này hiện đang trong tình trạng ốm yếu, suy kiệt nghiêm trọng có thể bị chết bất cứ lúc nào.

Tỉnh Quảng Ninh dự kiến sẽ vận động người dân tự nguyện chuyển giao toàn bộ số gấu tự nuôi về Trung tâm cứu hộ Gấu Tam Đảo trong tháng 6/2015.

Trịnh Mạnh