Nổi bật trong phong trào toàn dân tham gia PCCC trong 5 năm qua trên địa bàn TP Cần Thơ là các địa phương đã củng cố và  xây dựng được 32 điển hình tiên tiến về PCCC; xây dựng  mới 98 mô hình kiểm tra an toàn PCCC 12/1; 90 mô hình hộ gia đình kiểm tra an toàn PCCC và 38 mô hình khu dân cư an toàn.

Theo ông Lê Văn Tâm - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ, Cảnh sát PCCC thành phố đã tham mưu Thành ủy và UBND thành phố triển khai đầu tư cơ sở vật chất cho lực lượng PCCC và đặc biệt là xây dựng được các tổ PCCC đến tận các cơ sở, lực lượng PCCC phát huy hiệu quả, hạn chế rất nhiều thiệt hại về tài sản của Nhà nước và nhân dân.

Ông Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ tặng Bằng khen của UBND thành phố cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân PCCC.

Để tiếp tục xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC trong thời gian tới, Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ đã đề ra một số nội dung trọng tâm như: tiếp tục xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến về mô hình PCCC; chú trọng xây dựng lực lượng tại chỗ, đầu tư trang thiết bị, dụng cụ chữa cháy, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng chữa cháy tại chỗ.

Dịp này, có 7 tập thể và 6 cá nhân được UBND TP Cần Thơ tặng bằng khen và 5 tập thể và 8 cá nhân được Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân tham gia PCCC từ năm 2009-2014.

Văn Đức