Công ty này bị phạt 155 triệu đồng về hành vi xả nước thải vào môi trường có chứa các thông số môi trường vượt tiêu chuẩn kỹ thuật về chất thải từ mười lần trở lên; mức phạt tăng thêm hơn 18 triệu đồng, với hành vi vi phạm xả nước thải vượt tiêu chuẩn kỹ thuật về chất thải, theo thông số coliform, COD, tổng N và tổng P. Áp dụng mức phạt đối với tổ chức bằng hai lần mức phạt với cá nhân cùng hành vi vi phạm. Tổng số tiền phạt mà Công ty TNHH Hồ Phượng phải nộp ngân sách nhà nước là hơn 346 triệu đồng.

Bể chứa chất thải của Công ty TNHH Hồ Phượng.
Cá chết do chất thải của Công ty TNHH Hồ Phượng gây ra.

Theo quyết định, đình chỉ hoạt động chế biến cà phê ướt thuộc dự án, thời hạn bốn tháng, kể từ ngày quyết định xử phạt có hiệu lực và thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo quy định.

Trước đó, báo Công an nhân dân ngày 2/1/2015 đã có bài “Trẻ em phải “tản cư” vì ô nhiễm từ nhà máy cà phê”, phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường do hoạt động chế biến cà phê ướt của Công ty TNHH Hồ Phượng gây ra. Sau khi báo đăng, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng vào cuộc, xác định mức độ vi phạm của công ty này trong quá trình xử lý chất thải ra môi trường.

Kim Ngân