Cụ thể, trang thông tin điện tử tổng hợp www.baokhanhhoa.com.vn của Báo Khánh Hòa hoạt động khi đã hết hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử trên Internet.

Trang tin điện tử của báo Khánh Hòa.

Đồng thời, một bài báo đăng ngày 9/12/2014 trên trang  thông tin điện tử tổng hợp baokhanh hoa.com.vn có hình ảnh không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Với hai hành vi vi phạm trên, báo Khánh Hòa bị phạt hành chính 20 triệu đồng.

H.Thanh