Nhiều đơn vị, địa phương như xã Ngọc Khê, xã Cao Thăng, huyện Trùng Khánh; xã Lê Lai, huyện Thạch An; xã Hoàng Tung, huyện Hoà An... đã đổi mới và cụ thể hoá xây dựng các mô hình như: "Liên gia tự quản" về ANTT; quần chúng tham gia tự quản đường biên mốc giới và ANTT xóm bản khu vực biên giới; tham gia quản lý, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng...

UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh cũng tặng Bằng khen và Giấy khen cho 63 lượt tập thể và 44 cá nhân có thành tích xuất sắc

T. Duyên