Theo đó, năm 2014, mặc dù nền kinh tế thế giới vẫn chưa cho thấy dấu hiệu phục hồi, viện trợ của các TCPCPNN dành cho Việt Nam vẫn duy trì và đạt được con số đáng ghi nhận là 300 triệu USD, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: giải quyết các vấn đề xã hội, y tế, phát triển kinh tế - xã hội, giáo dục và tài nguyên môi trường…

Trong thời gian tới, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Ban Điều phối viện trợ nhân dân sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác chia sẻ thông tin, nhu cầu và kết nối giữa địa phương với các nhà tài trợ, quỹ, doanh nghiệp và các TCPCPNN; công tác tập huấn, nghiên cứu, đào tạo cũng như tiếp tục tìm những hướng đi mới phù hợp với tình hình nhằm tăng cường viện trợ phi chính phủ, đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.
33 TCPCPNN và 1 cá nhân tiêu biểu đã được nhận bằng khen vì có những đóng góp thiết thực cho công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững tại Việt Nam.

Nhân dịp này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam cũng đã trao tặng Bằng khen cho 33 TCPCPNN và 1 cá nhân tiêu biểu đã có những đóng góp thiết thực cho công cuộc xóa đói giảm nghèo và phát triển bền vững tại Việt Nam. Bằng khen là một sự ghi nhận đối với các TCPCPNN nhằm bảy tỏ sự cảm ơn, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực, những đóng góp ý nghĩa và thiết thực cũng như tình cảm hữu nghị, tinh thần hợp tác và quan hệ đối tác tin cậy của các cá nhân, tổ chức trong cộng đồng PCPNN dành cho Việt Nam.

S.Thương