Người này giới thiệu số gà trên thuộc giống gà Đông Tảo rất có giá trị. Nếu ai nhận nuôi, công ty Huê sẽ đầu tư cho thức ăn, thuốc uống, chuồng trại... nhưng người nuôi phải đặt cọc trước 10 triệu đồng. Sau 40 ngày, công ty sẽ hoàn trả tại tiền đã ứng và còn trả thêm tiền công nuôi gà là 200.000 đồng/ngày. Nghe theo lời quảng cáo hấp dẫn, một hộ dân tại đây đã đồng ý làm theo.

Tuy nhiên, chỉ ngay hôm sau, người nuôi hộ này đã không thể liên lạc lại được với Huê. Do nghi ngờ về nguồn gốc số gà, hộ dân trên đã báo lại chính quyền địa phương và tiến hành tiêu hủy

PV