Hiện, tất cả những chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, tin tức hoạt động, hỏi đáp trực tuyến… của ngành Hải quan điều được công khai, phổ biến rộng rãi trên website của Tổng cục Hải quan (tại địa chỉ:http://www.customs.gov.vn) và website của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Mọi tổ chức, cá nhân đều có thể truy cập, tra khảo và tìm hiểu những thông tin cần thiết. Việc mạo danh của một số đối tượng là không hợp pháp, bên cạnh đó còn tạo dư luận không tốt, ảnh hưởng xấu đến uy tín và hình ảnh của ngành Hải quan.

Vì vậy, khi có các đối tượng đến liên hệ bán sách, tài liệu nghiệp vụ lấy danh nghĩa ngành Hải quan thì phải chấn chỉnh ngay hoặc thông báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất để có biện pháp xử lý

L.Hiệp