Có mặt tại hiện trường, chúng tôi chứng kiến nhà máy chế biến đá này ngang nhiên xả thải giữa ban ngày bằng biện pháp dùng ống kéo từ khu hồ xử lý chất thải ra khu cống rãnh trước mặt nhà máy kết hợp dùng máy bơm xả nước bột đá ra môi trường. Từng đợt nước thải kết hợp với bột đá trắng xóa tuôn ra cống rãnh chảy ra sông thuộc địa bàn xã Quảng Hưng, TP Thanh Hóa, gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Đề nghị chính quyền địa phương và các ngành chức năng sớm kiểm tra, xử lý, chấn chỉnh việc vi phạm qui định bảo vệ môi trường đã nêu trên

Thái Thanh