>>Lao đao khi đến khu kinh tế mới

Ngày 7/12/2009, sau thời gian dài với nhiều đơn thư gửi các cấp chính quyền không được giải quyết đến nơi đến chốn, những hộ dân Triệu Trung đi kinh tế mới A Dơi đã gửi đơn cầu cứu tới các cơ quan báo chí địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn.

Ông Hoàng Đức Dục- một người dân Triệu Trung đi kinh tế mới A Dơi than vãn: "Bây giờ chỉ mong UBND xã Triệu Trung làm cho chúng tôi cái thủ tục hành chính là nhập hộ khẩu lên A Dơi và có sổ đỏ đất đai sản xuất cho bà con theo như lời hứa ban đầu của xã để bà con có điều kiện làm ăn, trả nợ. Bây giờ số nợ do bà con vay đi kinh tế mới không phải là ít, thấp nhất 15-16 triệu đồng/hộ; cao thì 50-60 triệu đồng/hộ...".

Tìm hiểu được biết, sau khi ông Nguyễn Quang Cử- Chủ tịch UBND xã Triệu Trung đem 36 hộ dân đi kinh tế mới ở xã A Dơi "bỏ giữa rừng", người dân đã quay về địa phương và trình báo sự việc lên các cấp chính quyền và đến cuối năm 2008, ông Cử đã tổ chức họp dân để giải quyết vấn đề này theo yêu cầu của lãnh đạo huyện Triệu Phong. Tại đây, bà con đã yêu cầu xã trả lại một nửa số tiền mà họ đã nộp vào nhưng không được cấp đất, nhưng ông Cử chỉ nói vòng vo mà không giải quyết. 

Ông Pả Cư - Chủ tịch UBND xã A Dơi khẳng định: "UBND xã Triệu Trung đã không thông qua UBND A Dơi về việc người dân dưới đó đi kinh tế mới lên đây". Trong khi đó, những hộ dân ký đơn cầu cứu cho biết, số tiền mà bà con đã nộp cho xã Triệu Trung (có phiếu thu) để mua 89ha đất sản xuất và đất ở theo cam kết ban đầu đã được ông Nguyễn Quang Cử - Chủ tịch UBND xã Triệu Trung... chi lậu khoảng một nửa(!).

Rõ ràng việc làm của ông Cử là sai trái, có dấu hiệu trục lợi của người dân, đẩy họ vào cảnh nợ nần. Thiết nghĩ các cơ quan chức năng, các cấp chính quyền địa phương cần sớm vào cuộc tìm hiểu, xử lý nghiêm những sai phạm nói trên, đem lại sự công bằng, lòng tin và sự hiểu biết cho người dân vào chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước

Phan Thanh Bình