Theo thống kê, khắc phục bão lũ năm 2009 tổng khối lượng sụt trượt đường Hồ Chí Minh và khu vực miền Trung - Tây Nguyên bước 1 gần 180 tỷ đồng. Bước 2 hiện nay theo như dự án sắp duyệt thì khoảng trên 300 tỷ đồng. Đây là số tiền không nhỏ hằng năm phải tiêu tốn về bão lũ. Vì vậy, vấn đề đặt ra là nên chăng ngành chức năng cần nghiên cứu phương pháp phù hợp, lâu dài trên tuyến để giảm mức thiệt hại do bão lũ gây ra.

Theo ông Ngô Quang Đảo, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Trưởng ban PCLB&TKCN thì đường Hồ Chí Minh sau khi kiên cố hóa đợt 1 cũng chưa dám nói chắc rằng nó có sạt lở nữa hay không mà nó phụ thuộc vào tần suất và lưu lượng mưa. Nếu ở cường độ mưa quá cao thì nó có thể không xảy ra sạt lở những chỗ đã kiên cố hóa mà nó có thể xảy ra ở những vị trí khác.

Theo dự báo của Tổng cục ĐBVN thì ở vùng miền Trung - Tây Nguyên, đường Hồ Chí Minh nếu lưu lượng mưa lớn trên 500-600mm thì chắc chắn còn xảy ra sạt lở ở nhiều vị trí khác

Hoài Thu