Sau khi có kết quả của Đoàn thanh tra 2584 và trên cơ sở lắng nghe phân tích của ông Phạm Chí Thân, Giám đốc Bảo tàng tỉnh tại Công văn số 68/BT-DT, tại điểm 2 Thông báo số 328/TB-UBND tỉnh ngày 9/12/2009, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấp thuận: "…giữ nguyên Ban điều hành (BĐH) của Nhà Lớn từ trước tới nay theo kiến nghị của Bảo tàng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, để BĐH đứng ra giải quyết các vấn đề ở di tích".

Thế nhưng chuyện kéo dài gần 2 năm trời vẫn chưa có tín hiệu khả quan. Ông Trần Minh Sanh, Chủ tịch UBND tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo cấp dưới rà soát 2 văn bản chỉ đạo 2892 và 328 của tỉnh về vụ Nhà Lớn, văn bản nào trái quy định pháp luật và truyền thống Nhà Lớn sẽ hủy bỏ… Nhưng buồn làm sao, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh đến nay vẫn không được cấp dưới lắng nghe, thấu hiểu!

Từ chuyện bất ổn kéo dài ở di tích Nhà Lớn, trong đó có vấn đề phố cổ xuống cấp, mới thấy một điều rằng muốn chấm dứt chuyện kéo dài không đáng có, đòi hỏi người giải quyết vụ việc phải có tầm lẫn tâm. Được biết, hiện vụ việc do UBND tỉnh "thụ lý".

Những mong trong giải quyết vụ việc Nhà Lớn thời gian tới, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ không đi trật lối như cách giải quyết vụ việc trước đây của UBND TP Vũng Tàu. Nghĩa là thay vì khôi phục BĐH theo như kiến nghị của Bảo tàng tỉnh và chỉ đạo tại điểm 2 văn bản 328 của tỉnh, lại tổ chức nhiều cuộc họp nhiêu khê, ra nhiều văn bản tréo ngoe khiến vụ việc càng thêm rối rắm…

T.D.