Theo quyết định này, sẽ tiếp tục cấm nhập khẩu 24 loài thủy sản (kể cả giống) và chỉ được phép xuất khẩu khi có hiệp định hoặc chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học giữa Việt Nam với các nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (Chính phủ hoặc Bộ Thủy sản).

Việc gia hạn trên cũng đồng nghĩa với việc tiếp tục thực hiện các quy định về quản lý xuất nhập khẩu thủy sản khác như danh mục và điều kiện của các loài thủy sản xuất khẩu có điều kiện, nhập khẩu giống thủy sản các loại, nhập khẩu các loại thuốc, hóa chất, nguyên liệu để sản xuất thuốc và các hóa chất trong nuôi trồng thủy sản...

PV