Đối với cây cảnh gây trồng trong dân; cây cảnh, cây bóng mát, cây cổ thụ có nguồn gốc nhập khẩu (tạm nhập tái xuất), Thủ tướng Chính phủ yêu cầu khi xuất, nhập khẩu (XNK) phải được kiểm tra chặt chẽ; việc cấp phép XNK phải bảo đảm đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước và công ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết.

Được biết, bên cạnh nạn phá rừng để lấy gỗ lậu, một hiện trạng khác trong thời gian qua là ở một số nơi có tình trạng khai thác cây rừng để làm cây cảnh, mang đi tiêu thụ, xuất khẩu.

Thông tin từ Tổng cục Thống kê cho biết, 11 tháng năm 2010 chúng ta có 1.057,4 ha rừng bị chặt phá

V.H.