Theo đó, kênh truyền hình thiết yếu được chia làm 2 loại: Danh mục các kênh chương trình truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của quốc gia (gọi tắt là loại 1) và

Danh mục các kênh chương trình truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của địa phương (loại 2). Cụ thể, loại 1 sẽ có 12 kênh truyền hình thiết yếu do các đài truyền hình Trung ương sản xuất.

Loại 2 gồm 63 kênh của 63 đài phát thanh truyền hình các tỉnh, thành phố trên toàn quốc. Như vậy, số lượng kênh truyền hình thiết yếu của cả nước sẽ được nâng lên thành 75 kênh.

H.T.