Cụ thể, cả nước hiện có khoảng 210.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý. Đối tượng nghiện ma túy tập trung chủ yếu ở những người dưới 35 tuổi - độ tuổi là lực lượng lao động chính của gia đình, xã hội.

Đặc biệt, có 8% số người lệ thuộc vào ma túy đang ở lứa tuổi vị thành niên. Tình trạng này dẫn đến nhiều bất ổn trong tình hình an ninh, trật tự tại các địa phương, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của xã hội.

Để cai nghiện thành công thì yếu tố quan trọng nhất vẫn là quyết tâm, nghị lực của chính người nghiện ma túy. Bên cạnh đó, sự giúp đỡ của gia đình, cộng đồng, xã hội cũng rất quan trọng. Để việc hỗ trợ cho người nghiện ma túy cai nghiện có hiệu quả, cần đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực.

Hải Châu