Trước đó, ngày 20/9, khi nhận được phản ánh của người dân về hiện tượng cá, tôm chết và nổi đầu bất thường trên kênh xáng Xà No, Phòng PC49 Công an Hậu Giang liền chĩ đạo cán bộ xuống lấy mẫu nước, cá chuyển đến Viện Công nghệ sinh học (Đại học Cần Thơ) phân tích các thông số có liên quan để xác định nguyên nhân.

Qua 2 lần phân tích đều không phát hiện dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong mẫu nước sông và cá. Hiện Phòng PC49 tiếp tục lấy mẫu lần 3 gửi phân tích và đang chờ kết quả. Theo người dân sống hai bên kênh xáng Xà No, vừa qua, do vào mùa thu hoạch lúa bằng máy gặt đập liên hợp nên lượng rơm, rạ bỏ lại tại ruộng rất nhiều. Lâu ngày, số rơm, rạ này bị thối rữa nước chảy xuống kênh gây ô nhiễm môi trường dẫn đến hiện tượng cá, tôm chết như đã nói

Đức Văn