Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh - Nguyễn Văn Đọc đã yêu cầu từ nay (14/12) chấm dứt toàn bộ việc dạy thêm, học thêm về kiến thức bậc học phổ thông trên địa bàn. Riêng đối với 3 thành phố lớn của tỉnh là Hạ Long, Uông Bí và Cẩm Phả, nếu phát hiện có tình trạng dạy thêm học thêm thì sẽ buộc thôi việc trưởng phòng giáo dục và hiệu trưởng các trường ở địa phương đó.

Ngoài ra, Chủ tịch Nguyễn Văn Đọc còn yêu cầu Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh phải thiết lập quy chế luân chuyển các hiệu trưởng các nhà trường; nhà trường phải có quy chế dạy thêm học thêm theo nhu cầu chính đáng của học sinh. Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh và Thanh tra ngành Giáo dục tăng cường công tác thanh kiểm tra.

Đây được coi là chỉ đạo nghiêm khắc và quyết liệt nhất từ trước tới nay của Quảng Ninh nhằm chấm dứt vấn nạn trầm kha dạy thêm, học thêm suốt nhiều năm qua

L.M.Triết