Chiều 27/10, các đại biểu Quốc hội thảo luận về dự án Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động. Một trong những điểm mới đó là việc miễn án phí cho những trường hợp người lao động khởi kiện đòi tiền lương, trợ cấp mất việt làm, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, tiền bồi thường về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, để giải quyết những vấn đề bồi thường thiệt hại hoặc vì bị sa thải, chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

Đa số đại biểu Quốc hội bày tỏ sự đồng tình với quy định mới này, bởi khi phải kiện đòi bồi thường thiệt hại,  người lao động thường đang trong tình trạng khó khăn. Do đó, quy định cho người lao động trong các trường hợp này không phải nộp án phí là một chính sách của Nhà nước ta quan tâm tới người lao động.

Về vấn đề đình công, dự án Luật đưa ra quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bị toà án tuyên là bất hợp pháp. Tuy còn một số ý kiến chưa tán thành với quy định này, nhưng nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, việc quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại vật chất trong trường hợp đình công bất hợp pháp là phù hợp với nguyên tắc ai có lỗi thì phải bồi thường, bảo đảm sự bình đẳng giữa hai bên tham gia quan hệ lao động.

Quy định này sẽ làm rõ trách nhiệm của công đoàn và người lao động trong khi đình công, góp phần ngăn ngừa các cuộc đình công bất hợp pháp, khiến nhà đầu tư nước ngoài yên tâm khi đầu tư vào Việt Nam

PV