Đến tham dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo lớp tập huấn có Nhà báo Nguyễn Bé, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. 
Tham gia lớp tập huấn là những nhà báo, phóng viên trẻ của nhiều cơ quan báo chí truyền thông ở phía Nam.

Lớp tập huấn đã được nghe phổ biến hai chuyên đề: 

1- “Những điểm mới của Luật Báo chí năm 2016” do ông Lưu Đình Phúc, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin - Truyền thông truyền tải, trong đó nêu bật những nội dung mới của Luật Báo chí năm 2016, quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận báo chí của công dân; các hành vi bị cấm/không được thông tin trong hoạt động báo chí; quyền và nghĩa vụ của nhà báo...; 

2 “10 điều về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam, thách thức của các cơ quan báo chí đặc biệt là báo in trước sự phát triển của mạng xã hội… do bà Đinh Thị Thúy Hằng, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí giảng dạy.

Bà Đinh Thị Thúy Hằng truyền tải chuyên đề “10 điều về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam…”.
Lớp tập huấn đã diễn ra trong không khí nghiêm túc, với nhiều nội dung bổ ích, thiết thực, giúp cho các phóng viên, biên tập viên nâng cao bản lĩnh chính trị, chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, phát huy vai trò của người làm báo trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Phú Lữ