Bộ Y tế cũng yêu cầu 2 thành phố trên chỉ đạo Sở VH, TT&DL, Sở TT-TT quản lý chặt chẽ việc quảng cáo dịch vụ KCB; các cơ quan truyền thông, báo đài phải thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quảng cáo y tế với việc thận trọng xem xét các nội dung quảng cáo, tránh quảng cáo quá mức. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp quảng cáo KCB vượt quá phạm vi cho phép, đồng thời thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các cơ sở vi phạm, tính chất, mức độ vi phạm, hình thức xử phạt để nhân dân biết

Thanh Hằng