Ngày 4/6, Bộ Tài nguyên - Môi trường cùng 63 Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tổ chức giao lưu trực tuyến với nhân dân và doanh nghiệp với chủ đề “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường”. Điều này nhằm tiếp nhận, giải đáp và tháo gỡ những vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp xung quanh các chính sách quản lý tài nguyên và môi trường.

Từ ngày 29/5, người dân và doanh nghiệp có thể gửi thư về hệ thống giao lưu trực tuyến của Bộ ở địa chỉ hppt://gltt.monre.gov.vn hoặc các Sở Tài nguyên - Môi trường tại địa chỉ 

K.Vy