Đây là những sự kiện lớn trong năm 2009 cần được tuyên truyền sâu rộng, nhằm giáo dục truyền thống vẻ vang của dân tộc và Quân đội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua công tác tuyên truyền, cần nêu bật tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hi sinh của quân và dân cả nước...

Đồng chí cũng chỉ đạo các cơ quan tuyên huấn, chính trị của Bộ đội Biên phòng và Tổng Công ty Trường Sơn phối hợp chặt chẽ, quan tâm giúp đỡ các cơ quan báo chí trong quá trình tác nghiệp, thâm nhập thực tế để có những tác phẩm có giá trị

Duy Hiển