Cụ thể, Bộ GTVT đề nghị Bộ Tài chính thống nhất báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc không xử lý kinh tế đối với số tiền Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã thu được từ dịch vụ đường dẫn vào nhà ga hàng không đối với ôtô đưa, đón trả khách giai đoạn 2012-2017, do ACV đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngân sách theo quy định.

Ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ GTVT cho biết, tại Kết luận số 2569, Thanh tra Chính phủ không kiến nghị xử lý kinh tế với số tiền sử dụng đường dẫn vào nhà ga hàng không đối với ôtô đưa, đón trả khách mà ACV đã thu. 

Thực tế giai đoạn 2012-2017, số tiền thu được từ hoạt động này (khoảng 550 tỷ đồng) đã được ACV hạch toán kế toán, xuất hóa đơn, xác định doanh thu, chi phí, lợi nhuận, trích lập các quỹ của doanh nghiệp theo đúng hướng dẫn chế độ kế toán và đã nộp thuế, nghĩa vụ ngân sách theo đúng quy định.

Liên quan đến bất cập về việc thực hiện Luật Đất đai đối với đất sử dụng xây đường dẫn vào nhà ga hàng không trong Kết luận thanh tra nêu, ông Thọ cho biết, Bộ GTVT đã có Văn bản số 12383/BGTVT-KCHT ngày 31-10-2018 đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn áp dụng thống nhất quy định tại Điều 10, Điều 56 và Điều 156, Luật Đất đai đối với các loại đất tại cảng hàng không sân bay. 

Phương án xử lý sẽ được xác định sau khi có hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường về giao đất, cho thuê đất tại cảng hàng không, sân bay. 

“Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nếu đất phục vụ đường dẫn phải nộp tiền thì sẽ truy thu theo quy định của pháp luật”, lãnh đạo Bộ GTVT cho biết.

Liên quan đến phương án thực hiện thu giá dịch vụ đường dẫn vào nhà ga các cảng hàng không trong thời gian tới, tại Công văn số 2429, Bộ GTVT tiếp tục bảo lưu quan điểm cho phép ACV và các chủ cảng hàng không được đầu tư bằng nguồn vốn xã hội khác như Vân Đồn, Cam Ranh được thu giá dịch vụ đường dẫn vào nhà ga các cảng hàng không để bù đắp chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, đầu tư. 

Phương án được lựa chọn là không thu tiền xe ra vào khu vực đón trả khách trong khoảng thời gian nhất định tùy theo từng cảng. Những xe ôtô ra vào cảng quá thời gian quy định sẽ thu tiền như dịch vụ đậu sân bay...

Đặng Nhật