Việc kiểm tra, kiểm soát đối với các xe ôtô này sẽ được căn cứ theo số khung và số máy trên giấy đăng ký và giấy chứng nhận kiểm định của xe.

Bộ GTVT cũng sẽ chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam hướng dẫn các đơn vị đăng kiểm trên cả nước tạm thời chưa kiểm định và bổ sung, thay đổi thông tin hành chính với các xe đã sang tên đổi chủ nhưng còn hạn kiểm định

T. Huyền