Đặc biệt, có nhiều tuyến đường được huy động 100% kinh phí từ nhân dân, các DN, nhà hảo tâm.

Nhiều tuyến đường được huy động 100% kinh phí từ nhân dân.

Điển hình như huyện Bắc Bình đã huy động gần 5 tỷ đồng xây cầu Lương Đông và 2 tuyến đường xã Hòa Thắng. Huyện Tánh Linh huy động hơn 1 tỷ đồng để xây dựng 1 cầu và 3 tuyến đường ở xã Gia An, Huy Khiêm và nhiều tuyến đường được mắc điện chiếu sáng an ninh nông thôn và trật tự đảm bảo tốt hơn.

Đoàn TN với các công trình giao thông nông thôn.

Trong năm 2015, Bình Thuận sẽ xây dựng thêm khoảng 116 km đường giao thông nông thôn với kinh phí 116 tỷ đồng đầu tư cả cho làm đường lẫn chiếu sáng.

Nam Yên