UBND tỉnh Bình Phước cho biết sẽ đề nghị Bộ Công Thương loại bỏ 8 trong tổng số 14 dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn vì không hiệu quả về kinh tế, chiếm nhiều đất và có thể gây tác động không tốt tới môi trường sinh thái.

Đó là các dự án: Cần Lê, Đak Quore, Thọ Sơn, Đoàn Kết, Đak Wai, Suối Rạt, Đak Nhau, Tôn Lê Chàm. Ngoài ra, dự án thủy điện Thống Nhất (công suất 2MW) cũng bị thu hồi do tiến độ thực hiện rất chậm dù đã được gia hạn nhiều lần, chiếm diện tích đất lớn và tác động không tốt đến môi trường và đời sống người dân

Long Điền