Trường Mẫu giáo Đức Hạnh, xã Đức Hạnh, huyện Bù Gia Mập. Ảnh: Đức Trí

Công văn nêu rõ: Cần làm rõ những tố cáo về Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Đức Hạnh. Nội dung bài báo phản ánh hoạt động điều hành bất thường của Hiệu trưởng Bùi Thị Thịnh đối với tập thể giáo viên Trường Mẫu giáo Đức Hạnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Bù Gia Mập tổ chức thanh tra toàn diện các hoạt động của Trường Mẫu giáo Đức Hạnh, báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 22/10.

Như nội dung Báo CAND đã đăng, vừa qua có đơn gửi lãnh đạo Sở GD&ĐT; Phòng GD&ĐT, Công đoàn huyện Bù Gia Mập (tỉnh Bình Phước); Đảng ủy, UBND xã Đức Hạnh (huyện Bù Gia Mập) tố cáo Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Đức Hạnh (xã Đức Hạnh) ép buộc giáo viên làm việc quá thời gian quy định và làm rẫy cho gia đình

Đức Trí