Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa phê duyệt dự án đầu tư gần 86 tỷ đồng để cung cấp nước sạch sinh hoạt cho khu vực phía Đông huyện Tuy Phước, khu vực Đông Nam huyện Phù Cát và thôn Nam Tượng, xã Nhơn Tân, huyện An Nhơn. Đây là những vùng nguồn nước sinh hoạt thường xuyên bị nhiễm mặn, ngập úng.

Một phần số vốn đầu tư này được lấy từ nguồn vốn chương trình môi trường quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, phần còn lại là vốn huy động của nhân dân trong vùng được hưởng lợi

H.C.