Việc phẫu thuật được bắt đầu từ bóc tách túi mật, phẫu tích đoạn trên của nang ở phía trên chỗ đổ vào của ống cổ túi mật, bóc tách-cắt bỏ ngang, thực hiện miệng nối mật ruột kiểu Roux…

Được biết, bệnh nhân T. là trường hợp nang có đường kính lớn nhất từ trước đến nay được bệnh viện thực hiện thành công bằng phẫu thuật nội soi

 

 

Từ Thanh Phong