Tích lũy từ đầu năm 2014, cả nước ghi nhận 22.683 trường hợp mắc tay chân miệng tại 62 địa phương, có 2 trường hợp tử vong tại tỉnh Long An và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Cùng thời gian này, cả nước ghi nhận 402 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 33 tỉnh/thành phố, không có trường hợp tử vong, giảm 21,1% so với tuần trước

T.H.