Theo đó, các đại biểu thống nhất với nhận định: đánh giá cao những thành tựu của các chính sách và chương trình giảm nghèo và phát triển bền vững của Chính phủ Việt Nam; khẳng định, Việt Nam và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã xây dựng mối quan hệ đối tác hiệu quả, bình đẳng, tôn trọng và tin cậy lẫn nhau, chân thành và cởi mở.

Các hoạt động nhân đạo và phát triển được các tổ chức phi chính phủ và Việt Nam thực hiện đã góp phần đáng kể vào công cuộc giảm nghèo và phát triển bền vững của Việt Nam; nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phát triển; truyền tải các thông tin, thông điệp của Việt Nam tới thế giới, góp phần vào tiến trình hội nhập quốc tế của Việt Nam và góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước trên thế giới vì hoà bình, đoàn kết và hữu nghị.

Với quan điểm rằng, dù Việt Nam đã trở thành một quốc gia thu nhập trung bình thấp nhưng vẫn còn là một nước đang phát triển với nền kinh tế đang chuyển đổi, gánh chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh và thuộc vùng chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu, các đại biểu cho rằng, Việt Nam còn cần sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là các tổ chức phi chính phủ để đương đầu với những thách thức trong công cuộc phát triển bền vững như giảm nghèo, giáo dục, y tế, phát triển xã hội, khắc phục hậu quả chiến tranh, ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh, và bảo vệ môi trường.

Vì thế, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã cam kết tiếp tục tìm kiếm, triển khai thác các nguồn tài trợ, kỹ thuật và các nguồn lực khác từ bên ngoài để hỗ trợ Việt Nam có hiệu quả hơn trong việc giảm nghèo và phát triển bền vững; xây dựng các chương trình, dự án phù hợp với định hướng ưu tiên của Việt Nam; nâng cao năng lực cho các cơ quan đối tác và người hưởng lợi dự án; nhân rộng và phát huy các chương trình, dự án điển hình, tiếp tục phát huy mô hình 3 bên cơ quan nhà nước – TCPCPNN/đối tác Việt Nam – người dân; tiếp tục chia sẻ thông tin về các mô hình, dự án hiệu quả, nhu cầu của Việt Nam tới cộng đồng quốc tế; tăng cường chuyển tải thông tin một cách khách quan, công tâm về Việt Nam tới thế giới. Ngược lại, Việt Nam cũng sẽ tiếp tục cải thiện môi trường pháp lý và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam

S.Thương