Từ nay đến năm 2020, Quảng Ngãi lưu giữ, bảo tồn 250 cây quế của 10ha vườn rừng quế bản địa; 50 con lợn Kiềng Sắt; 150 con gà Hre và 2 ha tỏi Lý Sơn.

Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi Hồ Trọng Phương cho biết: Để phát triển nguồn gen trở lại cho cộng đồng, Sở đã thực hiện theo đề án bảo tồn nguồn gen các giống vật nuôi, cây trồng quý hiếm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Khoa học và Công Nghệ, nhằm cung cấp giống hàng năm cho đồng bào phát triển sản xuất.

Thông qua rất nhiều chương trình, dự án, Sở sẽ từng bước cung cấp giống bản địa năng suất, chất lượng cho đồng bào phát triển sản xuất, phục vụ việc bảo tồn. Theo các nhà chuyên môn, để có được nguồn gen quý phải trải qua hàng trăm năm.

Những nguồn gen này mang đặc trưng và tạo nên thương hiệu, triển vọng để phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi. Với tình trạng lai tạp như hiện nay, nếu không bảo tồn, lưu giữ, các nguồn gen quý hiếm trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi của tỉnh Quảng Ngãi sẽ bị mất hoàn toàn.

Sỹ Thắng