Với vai trò góp phần định hướng thông tin, các đại biểu còn cho rằng, báo chí khi tiếp nhận tin tức trên truyền thông xã hội cần lựa chọn và kiểm chứng để chính thống hóa thông tin. Hiện nay, khi truyền thông xã hội cung cấp nhiều thông tin, đề tài cho báo chí, giúp thông tin trên báo chí được quảng bá nhanh và rộng, giúp báo chí đối thoại trực tiếp với người đọc... thì người làm báo càng cần phải cẩn trọng lựa chọn và kiểm chứng kỹ để chính thống hóa thông tin.

Ngoài ra, tại hội thảo, tham luận của các đại biểu cũng cho rằng, truyền thông xã hội (được thể hiện dưới hình thức các trang mạng xã hội như Facebook, blog...) là cách thức truyền thông thể hiện sự tương tác thông tin đa chiều, trực tuyến trên Internet

Chu Nguyễn