Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở GTVT kiểm tra, khảo sát, tính toán cơ sở khoa học, thực tiễn để xây dựng Đề án hạn chế phương tiện cá nhân tham gia giao thông trên địa bàn thành phố, báo cáo UBND thành phố lần đầu trong tháng 12.

Trước đó, từ cuối tháng 10, Bộ GTVT đã có văn bản đề nghị TP Hà Nội thực hiện xây dựng đề án nói trên theo Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 24/8/2011 của Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp trọng tâm bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

Theo văn bản này thì Bộ trưởng GTVT đề nghị UBND Hà Nội và TP Hồ Chí Minh thành lập Ban Xây dựng Đề án hạn chế phương tiện cá nhân tham gia giao thông tại thành phố; xúc tiến xây dựng đề án hạn chế phương tiện cá nhân trên địa bàn và đề nghị gửi đề án này tới Bộ GTVT trước ngày 15/1/2012

T. Huyền