Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu, bằng mọi biện pháp, phải hoàn thành 247 dự án đang thực hiện dở dang, cũng như có hướng xử lý các công trình bị hư hỏng do thiên tai và các công trình đã được đầu tư nhưng chưa hoàn chỉnh trong quý IV-2015.

Công trình thủy điện Sơn La.

Phó Thủ tướng yêu cầu, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) chủ trì cùng các bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo trong tháng 6 và tháng 7 tổ chức các đoàn kiểm tra tiến độ các nhiệm vụ, các dự án này. Lãnh đạo các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Điện Biên phải hết sức kiên quyết, giao ban hằng tháng về các dự án; cùng Bộ NN&PTNT rà soát lại danh mục, xem xét từng dự án và các vướng mắc nếu có, đánh giá được khối lượng thực hiện, khả năng vốn và cuối tháng 5 báo cáo Chính phủ để có biện pháp kết thúc theo đúng kế hoạch.

Chi Linh