Ông Kenji Inoue, Bí thư Ban Kinh tế, đại diện Đại sứ quán Nhật Bản tới dự buổi lễ. Dự án trên cung cấp các thiết bị như máy chụp X-quang, máy theo dõi bệnh nhân, máy điều trị/phục hồi chức năng v.v... để nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi cho Trung tâm. Số tiền viện trợ là 120.700 USD.

Tại buổi lễ, ông Inoue phát biểu: “Tôi hy vọng rằng, các thiết bị y tế - với ý nghĩa là quà tặng của nhân dân Nhật Bản - sẽ được sử dụng hiệu quả để chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ sinh hoạt cho người cao tuổi tại trung tâm”.

Ông Kenji Inoue, Bí thư Ban Kinh tế, đại diện Đại sứ quán Nhật Bản trao thiết bị y tế cho bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Tuyết Thái.

Thay mặt Trung tâm chăm sóc người cao tuổi Tuyết Thái, bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Giám đốc Trung tâm bày tỏ cảm ơn và cam kết sẽ sử dụng có hiệu quả những thiết bị được viện trợ để nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ chăm sóc người cao tuổi tại trung tâm

PV