UBND tỉnh Đồng Tháp đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về tình hình sạt lở tại khu vực nêu trên; phối hợp với các đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh nằm dọc theo đoạn bờ sông đã, đang cảnh báo sạt lở di dời nhà cửa, vật kiến trúc, hàng hóa, trang thiết bị đến nơi an toàn; không neo đậu các phương tiện giao thông thủy trong khu vực sạt lở.

Hiện trường vụ sạt lở.

Trước đó, sáng 5/7, một vụ sạt lở đất bờ sông Tiền dài hơn 50m ăn sâu vào đất liền gần 10m, khả năng sạt lở tiếp tục ảnh hưởng thêm khoảng 70 mét xảy ra tại khu vực cầu cảng chính của Tổng kho xăng dầu làm gãy sập cầu dẫn chính, cầu cảng chính bị nứt, sụt trôi bồn lường xăng dầu, nhà cấp phát, hàng rào và bờ kè và đe dọa đến các bồn chứa xăng dầu gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất, nhập hàng và thiệt hại một số công trình hạ tầng thiết yếu.

Văn Vĩnh