Được biết, đường cáp ngầm trung áp 22kV được thi công dưới lòng biển để nối từ đất liền huyện Bình Sơn ra huyện đảo Lý Sơn, có vốn đầu tư trên 652 tỉ đồng. Kể từ khi hoàn thành việc tiếp nhận cáp điện vào ngày 25/8 đến nay, nhà thầu đã thi công rải được hơn 4km trên tổng số 27km cáp ngầm dưới biển.

Dự kiến đến ngày 10/9, việc kéo cáp ngầm sẽ đến huyện đảo Lý Sơn; cùng với đó, công đoạn đấu nối cáp và đóng điện sẽ hoàn thành vào cuối tháng 9/2014

T.Sự